Nasi klienci
  • Przemysłówka P.B.P. Holding Sp. z o.o.
    przemysłówka
  • Radius Projekt
    radius
  • Fundamental Group S.A.
    fundamental
Zobacz więcej projektów

 

Szkolenie BHP ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.